Stichting Nijjiersrevu de Jouwer
Jan Brinksma:  Voorzitter
Tea Osinga-Van der Zee:   Secretaris
Vivian Holtrop- Brattinga:  Penningmeester
Wiebren Holtrop:  Bestuurslid
Folkeline Papjes-Dykstra:  PR en Kommunikatie.
We zijn altijd op zoek naar personen die ons kunnen helpen. Misschien iets voor u? Neem dan contact met ons op.
 • Coordinator:
  Jan Brinksma
 • Regie:
  Anneke van den Akker-Duhoux
 • Teksten:
  Bert Steeman, Durk Brouwer, Folkeline Papjes, Harmen Houtman, Jan Mink,
  Thea de Lange en Wiebren Holtrop.
 • Zang:
  Marcin Rachula
 • Revu band:
  Adriaan van Pelt, Chris Boersma, Reitse Holtrop, Wieger Romkes
 • Spelers / speelsters:
  Appie de Vries, Eelco Bron, Folkeline Papjes, Glenn Stoker, Remko Zijlstra, Roelineke Meester, Tea Osinga, Thea de Lange,
  Wiebren Holtrop, Wiep Ringnalda
 • Decor:
  Albert de Graaf, Appie de Vries, Hotze Siesling, Jouke Aukes,
  Marten de Boer, Piet de Vreeze, Walter de Graaf
 • Kleding:
  Jolanda Potijk, Tea Osinga en Thea de Lange
 • Grime:
  >Ellie Bouwhuis,Grytsje Altenburg en Tjallien Ploegstra
 • Coördinator:
  Jan Brinksma
 • Toneelmeesters:
  André Boersma, Stefan Boersma, Lute Papjes, Vivian Holtrop
 • Geluid en Licht:
  Dennis de Jong, Hendrik van der Zee, Wietse Hallema.
 • Fotografie:
  Nico de Lange
 • Progamma boekje:
  Michiel Osinga
 • Poster-ontwerp:
  Thea de Lange, Michiel Osinga
 • Facebook, Instagram & Twitter:
  Folkeline Papjes
 • Website:
  Appie de Vries