Stipers / Sponsors 2017:
 
Donateurs.
Andre Boersma
Akkie Huitema
Jappie ten Boom
Regina Huitema
Siebe Huitema
Sjoerd Wiersma
Wiebren Holtrop