Stichting Nijjiersrevu de Jouwer
Vivian Holtrop- Brattinga:  Penningmeester
Jan Brinksma:  Secretaris
Wiebren Holtrop:  Bestuurslid
Tea Osinga-Van der Zee:  Bestuurslid
Folkeline Papjes-Dykstra:  PR en Communikatie
Wij zoeken een nieuwe voorzitter . Is dit iets voor u, laat het ons weten. De moglijkheid van functie wisselen in het bestuur is aanwezig.
 • Coordinator:
  Durk Brouwer
 • Regie:
  Anneke van den Akker-Duhoux
 • Teksten:
  Bert Steeman, Durk Brouwer, Folkeline Papjes, Harmen Houtman, Jan Mink, Thea de Lange.
 • Muzikale leiding:
  Leon Smits
 • Muziekarrachementen:
  Leon Smits
 • Revu band:
  Adriaan van Pelt, Durk Brouwer, Leon Smits, Reitse Holtrop, Wieger Romkes
 • Spelers / speelsters:
  Appie de Vries, Doetie Wiersma, Durk Brouwer, Eelco Bron, Folkeline Papjes, Glenn Stoker, Judith Brattinga, Reitse-Geert Strien,
  Tea Osinga, Thea de Lange, Wiebren Holtrop
 • Decor:
  Albert de Graaf, Appie de Vries, Hotze Siesling, Jan v.d. Werf, Jouke Aukes,
  Marten de Boer, Piet de Vreeze, Walter de Graaf
 • Kleding:
  Anneke de Vreeze, Jolanda Potijk, Tea Osinga, Thea de Lange
 • Grime:
  Elly Bouwhuis, Roelineke Meester, Sabine v.d.Berg
 • Koffie:
  Jan Brinksma
 • Toneelmeesters:
  André Boersma, Stefan Boersma, Frank Leenstra, Lute Papjes, Vivian Holtrop
 • Licht:
  Hendrik van der Zee, Sietse de Jager
 • Fotografie:
  Nico de Lange
 • Progamma boekje:
  Michiel Osinga
 • Poster-ontwerp:
  Thea de Lange, Michiel Osinga
 • Facebook, Instagram & Twitter:
  Folkeline Papjes
 • Website:
  Appie de Vries