Stichting Nijjiersrevu de Jouwer
Durk Brouwer:  Voorzitter
Vivian Holtrop- Brattinga:  Penningmeester
Wiebren Holtrop:  Secretaris
Tea Osinga-Van der Zee:  Bestuurslid
Folkeline Papjes-Dykstra:  PR en Communikatie
 • Coordinator:
  Durk Brouwer
 • Regie:
  Anneke van den Akker-Duhoux
 • Teksten:
  Bert Steeman, Durk Brouwer, Folkeline Papjes, Harmen Houtman, Jan Mink,
  Thea de Lange en Wiebren Holtrop.
 • Muzikale leiding:
  Leon Smits
 • Muziekarrachementen:
  Leon Smits
 • Revu band:
  Adriaan van Pelt, Leon Smits, Reitse Holtrop, Wiegers Romkes
 • Spelers / speelsters:
  Andre Boersma, Eelco Bron, Doetie Wiersma, Folkeline Papjes,
  Frank Leenstra, Jacqueline Swart, Judith Brattinga, Melanie de Haan,
  Micha de Haan, Reitse-Geert Strien, Roelineke Meester, Stefan Boersma,
  Tea Osinga,Thea de Lange,Thialda Andringa, Wiebren Holtrop, Wyanne Papjes
 • Decor-ontwerp:
  Thea de Lange
 • Decor:
  Albert de Graaf, Appie de Vries, Hotze Siesling, Jan v.d. Werf, Jouke Aukes,
  Marten de Boer, Piet de Vreeze
 • Decor-Schilder:
 • Benno Pen
 • Kleding:
  Anneke de Vreeze, Jolanda Potijk, Klaske Venema, Tea Osinga en Thea de Lange
 • Grime:
  Jacqueline Swart, Roelineke Meester, Sabine v.d.Berg
 • Koffie:
  Durk Brouwer
 • Toneelmeesters:
  André Boersma, Stefan Boersma, Frank Leenstra, Lute Papjes, Vivian Holtrop
 • Licht:
  Hendrik van der Zee
 • Fotografie:
  Nico de Lange
 • Progamma boekje:
  Michiel Osinga
 • Poster-ontwerp:
  Thea de Lange, Michiel Osinga
 • Facebook & Instagram:
  Folkeline Papjes
 • Website:
  Appie de Vries