De kaartferkeap foar de 35e Nijjiersrevu ″Keallepoaten, sturtklokken en oare kofje″ lit noch eefkes op him wachtsje. Nei de parsekonferinsje fan 14 desimber hoopje wy mear te witten. Hld s webside en sosjale media yn e gaten om op e hichte te bliuwen.

Oer: